Thời gian phá thai an toàn nhất?

Thời gian phá thai an toàn nhất?

Các bạn gái khi bị trễ kinh, thử que thấy hiện lên 2 vạch và đó là việc mang thai ngoài ý muốn liền đòi phá bỏ ngay mà không tìm hiểu xem thời gian phá thai an toàn nhất là khi nào. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như khả năng sinh sản về sau của họ. (more…)

DIACHIPHATHAI.NET